EPAM ve Avrupa Elektro Mobilite Birliği Türkiye yapılanması AVERE ev sahipliğinde 23 Kasım 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Vedat Yerlici Kültür Merkezi’nde Elektro Mobilite Çalıştayı düzenledi.  Ortak akıl oluşturma ve hızlı eyleme geçme yollarını belirlemek amacıyla düzenlenen çalıştaya sınırlı sayıda şirket ve dernek davet edildi.  Elektrikli araç pazarında konusunda uzman ve öncü 17 şirket ve dernek çalıştaya katıldı. Katılımcıların aktif katılımıyla, Türkiye Elektrikli Araç pazarı teknolojik ve ekonomik açılardan masaya yatırıldı. SWOT Analizle durum tespiti yapıldı  ve pazarın gelişimi için önerilerde bulunuldu, Türkiye’de Elektrikli Araç pazarının sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak öncelikler ve öneriler belirlendi.