Misyon:

Enerji politikaları üzerine çok-disiplinli bir perspektiften bilimsel araştırmalar yaparak, eğitimler düzenleyerek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri tesis ederek ve yaygın katılımlı tartışma platformları oluşturarak rasyonel karar vermeye akademik katkı sağlamak, kamu yönetimine, politika oluşturuculara, piyasa oyuncularına, enerji politikaları üzerine karar vericilere,  ve uzmanlara bilimsel, şeffaf, güvenilir ve kolay erişilebilir bir danışma ve karar destek ortamı sunmakVizyon:

Bilgiyi doğru, tarafsız, çok disiplinli ve bilimsel temellere dayalı olarak bütünsel bir değerlendirme ile şeffaf bir ortamda oluşturup yayan araştırma ve uygulama merkezi olarak ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde enerji politikalarının geliştirilmesinde ve uygulamasında söz sahibi olmak